Kurum İstatistikleri


Derslik Sayısı: 14
Kursiyer Sayısı: 15768
Öğretmen Sayısı: 15
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı: 15
Açılan Kurs Sayısı: 793

Anasayfa Açık Öğretim İşlemleri ve Duyurular

» 2013-2014 Öğretim Yılı II. Dönem Yeni Kayıt ve Kayıt Yenileme işlemleri 09 Aralık 2013-07 Şubat 2013
1.1. Kayıt Kabul Şartları:
1. Örgün Eğitim Kurumları için belirlenecek olan eğitim-öğretim yılı başlangıç tarihi itibarı ile 14 yaşından gün alanlar. Ancak; özel eğitime muhtaç, tutuklu hükümlü, ıslah evindekiler ve bir yıldan fazla süreli kamu görevlisi ebeveynine bağlı olarak yurt dışına çıkmak zorunda kalanlarda yaş sınırı aranmaz.
2. İlkokul mezunları ve 4. sınıfı bitirenler,
3. İlköğretim ya da ortaokullarının 5., 6., 7. veya 8. sınıfından ayrılanlar,
4. Ortaokuldan ayrılanlar veya ortaokulu dışardan bitirme sınavına başvurup mezun olamayanlar,
5. Yetişkinler II. Kademe Eğitimi Başarı Belgesi olanlar,
6. Yurt dışında öğrenim görüp en az ilköğretim okulu 4. sınıfını bitirenler düzeyinde denklik belgesi olanlar.

1.2. Kayıt Ücreti:
1. Yeni kayıt yaptıracak adaylar Ziraat Bankası, Halk Bankası veya Vakıflar Bankası’nın herhangi bir şubesine adı-soyadı ve TC Kimlik numaralarını bildirerek 10,00 (On) TL kayıt ücreti yatıracaklardır.
2. Ayrıca adaylar Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü-Okul-Aile Birliğinin aşağıda yazılı olan hesabına da 5,00 (beş) TL yatıracaklardır.


AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU

YENİ KAYIT/GEREKLİ BELGELER:
1)NUFÜS CÜZDANI ASLI VE FOTOKOPİSİ
2)2 ADET FOTOGRAF (SON 6 AY İÇİNDE ÖN CEPHEDEN ÇEKŞİLMİŞ VE 4,5*6 cm EBADINDA VESİKALIK RENKLİ)
3) DİPLOMA, ÖĞRENİM BELGESİ, TASDİKNAME, 2.KADEME OKUMA-YAZMA BELGESİ (ASLI ve Fotokopileri)
4) VARSA KALFALIK- USTALIK BELGESİ
5) VARSA ÖZÜRLÜ SAĞLIK KURULU RAPORU
6) BANKA DEKONTU: Yeni Kayıt ücreti 10 (ON) TL olarak belirlenmiştir. Söz konusu ücret, Ziraat Bankası, Halk Bankası veya Vakıflar Bankasının herhangi bir şubesine T.C.Kimlik numarası girilerek yatırılacaktır.
7) BANKA MAKBUZU: Ayrıca kayıt işleminin gerçekleştirileceği, Manisa Halk Eğitimi Merkezi-Okul Aile Birliğinin aşağıdaki hesabına 5.00 TL (Beş) yatırılacaktır.

T.C.ZİRAAT BANKASI
1256 –MESİR ŞUBESİ
HESAP NO : 45313529-5001
İBAN NO : TR85 0001 0012 5645 3135 2950 01

AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU


KAYIT YENİLEME :
1) BANKA DEKONTU : Kayıt Yenileme ücreti 10 (ON) TL olarak belirlenmiştir. Söz konusu ücret Ziraat Bankası, Hail Bankası veya Vakıflar Bankasının herhangi bir şubesine T.C.Kimlik numarası girilerek yatırılacaktır.
2) BANKA MAKBUZU : Ayrıca kayıt işleminin gerçekleştirileceği, Manisa Halk Eğitimi Merkezi-Okul Aile Birliğinin aşağıdaki hesabına 5.00 TL(Beş) yatırılacaktır.

T.C.ZİRAAT BANKASI
1256 –MESİR ŞUBESİ
HESAP NO : 45313529-5001
İBAN NO : TR85 0001 0012 5645 3135 2950 01

Not: yatırılan banka dekontları ile başvurunuz.
» AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN ORTAK SINAVLARA KATILACAKLAR İÇİN DUYURU
Bilindiği üzere Millî Eğitim Bakanlığının almış olduğu kararla Seviye Belirleme Sınavı (SBS) uygulamasına son verilerek, 8. sınıf öğrencilerine yönelik Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerinden 28-29 Kasım 2013 tarihlerinde 2013-2014 eğitim-öğretim yılı 1. Dönem Ortak Sınavları yapılacaktır.

Ortak Sınavlara katılacak Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerine yönelik uygulama aşağıdaki şekilde olacaktır:
-2013-2014 eğitim-öğretim yılı Orta Öğretime Geçiş Ortak Sınavları kılavuzunda Açık Öğretim Ortaokulu Öğrencilerinin Sınava Girme Şartları için “Örgün ortaöğretim kurumlarına kayıt ve devamda yaş sınırını doldurmamış olmak ve açık öğretim ortaokulunun 8 inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.” denmektedir. Buna göre ortak sınava katılacak öğrencilerimizin 2014-2015 öğretim yılının başlayacağı tarih itibariyle örgün orta öğretime kayıt yaş sınırını doldurmamış olması gerekmektedir. Yaş şartı tutmayan öğrenciler Ortak Sınavlara katılamazlar.
-Mecburi eğitim çağı içinde olup, Açık Öğretim Ortaokulunda okuyan öğrencilerin 8. sınıf öğrencisi olmaları gerekmektedir.
-Liselere kayıt için yaş şartı tutan öğrencilerimiz 28-29 Kasım 2013 tarihinde yapılacak 2013-2014 eğitim-öğretim yılı 1. Dönem ortak sınavlarına katılmak için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvurarak “Öğrenci Belgesi” alacaklardır.
-Öğrenci belgesi alan öğrencilerimiz bulundukları il milli eğitim müdürlüklerinin sınav hizmetleri birimine 18 Kasım 2013 tarihinden itibaren başvurarak sınav yapılan herhangi bir okulda yedek salonda sınava girmeleri sağlanacaktır.
-Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri Ortak Sınavlar için öğrenci belgesi alan öğrencileri, Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğüne bildireceklerdir.(faks, telefon, mail vb.)
-Yaş şartı tutmadığı hâlde Ortak Sınavlara katılan öğrencilerin sınavları iptal edilecektir.
-Sınav başvurusu için herhangi bir ücret yatırılmayacaktır.
-Ortak sınavlara 2014-2015 eğitim-öğretim yılında puanla öğrenci kaydı yapan örgün ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler girebilir. Bu sebeple yaş şartı tutan her Açık Öğretim ortaokulu öğrencisi ortak sınavlara katılmak mecburiyetinde değildir.
-Batı Avrupa Programında kayıtlı olup, Ortak Sınavlara başvurmak isteyen öğrencilerimiz başvuru işlemleri için Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü ile irtibata geçeceklerdir.
» Açık Öğretim Ortaokulu 2013-2014 öğretim yılı yeni kayıt ve kayıt yenileme başladı.
AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU 2013-2014 ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM

Yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 19.08.2013 ve 27.09.2013 tarihleri arasında yapılacaktır.

KİMLER KAYIT YAPTIRABİLİR?

- Örgün eğitim kurumları için belirlenecek olan eğitim-öğretim yılı başlangıç tarihi itibarı ile 14 yaşından gün alanlar,
- İlkokul mezunları ve 4. sınıfı bitirmiş olanlar,
- İlköğretim okullarının 5, 6, 7 veya 8. sınıfından ayrılanlar ile ortaokul veya imam hatip ortaokulunun 5, 6, 7 veya 8. sınıfından ayrılanlar,
- Ortaokuldan ayrılanlar veya ortaokulu dışarıdan bitirme sınavına başvurup mezun olamayanlar,
- Yetişkinler II. kademe eğitimi başarı belgesi ile yetiştirici ve tamamlayıcı temel eğitimi B kurs belgesi olanlar (17 eylül 2012 tarihinden önce II. kademe belgesi alanlar 6. sınıftan bu tarihten sonra alanlar 5. sınıftan açık öğretim ortaokuluna başlatılırlar),
- Yurt dışında öğrenim görüp en az ilkokul 4. sınıfını bitirenler düzeyinde denklik belgesi olanlar,

Açık Öğretim Ortaokuluna kayıt yaptırabilir. Ancak; özel eğitime muhtaç, tutuklu hükümlü, ıslah evindekiler ve bir yıldan fazla sürekli kamu görevlisi ebeveynine bağlı olarak yurt dışına çıkmak zorunda olanlarda yaş sınırı aranmaz.

Kaya EKİZ - Müdür Yardımcısı
» Açık Öğretim ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinden 2012 1. Dönem mezunlarının diplomaları gelmiştir.
DUYURU

2012 1. DÖNEM MEZUN OLANLARIN DİPLOMALARI BÜROMUZA GELMİŞTİR.
(21/01/2013)

DİPLOMAMI TESLİM ALMAYA GİDERKEN YANIMDA NELER GÖTÜRMELİYİM?


Diplomasını teslim almaya gelecek öğrencimizin yanında, içinde bulunan yıl için belirlenen (2013 yılı için 10 TL) Diploma Harç Ücreti yatırdığını gösteren dekontla başvurması gerekmektedir.

Eğer öğrencimiz Açık Öğretim Lisesinden Çıkma belgesi almış ise, Diploma Harç Ücretini yatırmadan Çıkma Belgesinin aslı ile başvurup, diplomasını alabilir.

Diplomayı öğrenci yerine bir başkası alacaksa, alacak kişi noterden vekil tayin edilmelidir. Vekilin noterden alınan vekaletname ve yukarda belirtilen öğrencinin getirmesi gereken evrak ile başvurması gerekmektedir.

Diploma Harç Ücreti Ziraat Bankası, Halk Bankası veya Vakıflar Bankasına T.C. Kimlik numarası belirtilerek yatırılacaktır. Önemle duyurulur.

Kaya EKİZ
Manisa Halk Eğitimi Merkezi
Müdür Yardımcısı
Açık Öğretim İrtibat Bürosu

Kaya EKİZ
Müdür Yardımcısı
Telefon: 0 236 2311164 - 2375219
Açık Öğretim Ortaokulu iş ve işlemleri 04/02/2013 tarihinden itibaren, Manisa Halk Eğitimi Merkezi tarafından yapılmaktadır.
Açık Öğretim Lisesi iş ve işlemleri 21/01/2013 tarihinden itibaren, Mesleki Eğitim Merkezi tarafından yapılmaktadır.
Mesleki Açık Öğretim Lisesi (İHL, EML, KML, TML) iş ve işlemleri örgün Meslek Liseleri tarafından yapılmaktadır.
Kurum Müdürü Müdür Yardımcıları Öğretmenler Memurlar Yardımcı Personel
İlkelerimiz Değerlerimiz Vizyonumuz Misyonumuz
Temel Bilgisayar Okur-Yazarlığı Internet ve E-posta Yönetimi Bilgisayar Kullanımı Kursu Ofis Programları Kursu Web Tasarımcısı Kursu Web Programcısı Kursu Grafik ve Animasyon Tabanlı Web Sayfası Hazırlama 10 Parmak (F Klavye) İngilizce 1. Kademe İngilizce 2. Kademe Arapça Osmanlıca Türkçesi Kur'an Elif Bası Öğrenimi Kursu Bağlama Kursu (Kara Düzen) Elde Kurdale İşi Ev Mefruşatı Aile Eğitimi (0-3 yaş arası) Aile Eğitimi (3-6 yaş arası) Aile Eğitimi (7-11 yaş arası) Aile Eğitimi (12-18 yaş arası) Stilistlik (Moda Tasarımı) Ahşap Boyama Takı Tasarımı Seramik Hamur Alüminyum Kabartma El Nakışları Dantel Angles Tel Kırma Giyim Üretim Teknolojisi Makine Nakışaları Makrame